EAP-EPC

Energieaudit

Energie Prestatie certificaat

Te koop Te huur
Home EPC EAP EPB Sitemap Contact Welkom Nieuws

Nieuws

Februari 2018

2019 : Eindelijk EPC 2.0 !!!

Vanaf 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje.
Waar vroeger enkel de energiescore weergegeven werd in kWh/m².jaar zal je vanaf 2019 ook het energielabel van je woning op het EPC kunnen aflezen. Bovendien zal je per onderdeel (muren, dak, ramen, verwarming,... kunnen kijken hoe goed je scoort. De zaken die nog verbetered kunnen worden worden verder toegelicht en er wordt zelfs een richtprijs meegegeven voor wat deze verbeteringen zouden kosten.

Bekijk hier alvast het filmpje:Met deze tool kunnen we binnenkort veel makkelijker advies geven om je energieverdruik te verbeteren.
Wist je trouwens dat we ook erkend zijn als BENOvatiecoach en Energiemeester?

Meer info volgt nog in komende nieuwsbrieven.       

Januari 2018

De woningpas

Binnenkort (voorjaar 2018) wordt de woningpas gelanceerd.
Via woningpas.vlaanderen.be zal je online alle belangrijke info, o.a. het EPC, van je woning kunnen bekijken!

Hieronder alvast een filmpje:

      

Maart 2017

Veelgestelde vraag: Een woning wordt verkocht zonder schriftelijke publiciteit te maken. Is een EPC nodig?

Wanneer een woning verkocht of verhuurd wordt zonder dat hiervoor publiciteit wordt gemaakt op een website, in een krantje of via een affiche. Denk bijvoorbeeld aan een verhuur of verkoop tussen familieleden.
In die gevallen is het niet verplicht een EPC te laten opmaken.
Zodra er enige vorm van schriftelijke publiciteit wordt gemaakt voor de verkoop of verhuur van de woning, is de aanwezigheid van een EPC uiteraard wel verplicht.

Bedoeling van het EPC is om kandidaat-kopers en –verhuurders voorafgaandelijk aan de koop of het huren te informeren over de energieprestatie van de woning waarin ze geïnteresseerd zijn. Als een verkoper en een koper mekaar vinden zonder dat over de verkoop of verhuur schriftelijke publiciteit werd gevoerd, kan worden aangenomen dat de koper voldoende geïnformeerd is over de status van de woning.       

Februari 2017

Woning zonder verwarming - vanaf juni 2017 ook EPC nodig!

Vroeger kon er voor een woning zonder verwarmingssysteem geen EPC opgemaakt worden.
Vanaf juli 2017 zal dit wel mogelijk zijn.
Ook voor woningen zonder verwarmingssysteem is een EPC vanaf dan dus verplicht!       

Maart 2014

geWOONtebreker

De gemeente Beerse onderneemt actie om een antwoord te bieden op het steeds groter wordende 'woonprobleem'. Niet alleen word wonen steeds duurder, ook op het vlak van ecologie en duurzaamheid word meer en meer duidelijk dat er iets moet veranderen.
Als we écht iets willen veranderen zullen we niet alleen een huis met een lage energiescore, zoals lage-energie-, passief-, of zelfs nul-energie woning moeten bouwen, ook op andere vlakken zullen een aantal 'gewoontes' doorbroken moeten worden ...

       een beeld van de geWOONtebreker

EAP-EPC zit mee in de 'denktank' van de geWOONtebreker.

Lees meer op de website van de gemeente Beerse.

EPC - februari 2014

Vijf jaar EnergiePrestatieCertificaat (EPC): een stand van zaken

Sinds de invoering van het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) in november 2008 werden al meer dan 636.000 EPC’s opgemaakt.

Het EPC geeft de energiescore van een gebouw weer, hoe lager de score, hoe lager het energieverbruik!

Een EPC moet verplicht aanwezig zijn vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. Er worden door het VEA (Vlaams Energie Agenstschap) controles uitgevoerd op de aanwezigheid van het EPC.
Vanaf 2009 tot nu werden bijna 16.000 aanwezigheidscontroles uitgevoerd. In de loop van de jaren steeg het percentage woningen die op datum van controle over een geldig EPC beschikten gestaag, van 47% in 2009 tot 95% in 2012.
In 2013 werden 3259 controles uitgevoerd. 93,7% van de gecontroleerde wooneenheden beschikte bij initiële controle over een EPC.

De boete voor afwezigheid van een EPC bedraagt 500 euro.

EAP/EPB - november 2012

Zaakvoerder behaalt diploma 'Postgraduaat Bio-Ecoleogisch Bouwen'

Vaak wordt ‘Duurzaam bouwen’ vernauwd tot ‘energiezuinig’ bouwen, waardoor het al snel een hol begrip is geworden. Recente studies hebben duidelijk gemaakt dat er grote nood is aan wetenschappelijk gefundeerde informatie over duurzaam bouwen.
In de opleiding Bio-Ecologisch bouwen het begrip duurzaamheid in een breed perspectief geplaatst. De opleiding richt zich niet alleen op energiezuinigheid, maar biedt ook een geïntegreerde benadering (rationeel energie- en watergebruik, gezonde en milieuverantwoorde materialen en afval, duurzame stedenbouw, welzijn en gezondheid).

Een opleiding georganiseerd door KaHo Sint-Lieven en VIBE.