EAP-EPC

Energieaudit

Energie Prestatie certificaat

Te koop Te huur
Home EPC EAP EPB Sitemap Contact Wat? Hoe? Offerte

Hoe?

Sinds medio 2005 heeft de Vlaamse Regering de nodige regelgeving ontwikkeld waardoor het mogelijk is om als particulier een energieaudit uit te laten voeren door een erkend deskundige. Voor het uitvoeren van deze studie is een fiscale maatregel van toepassing: 40% van het factuurbedrag kan via de belastingaangifte terugverdiend worden. => Deze maatregel is helaas afgeschaft.